תכנון מימוש המוצר, תקן ISO15378 סעיף 7.1

010101bar01co01d01e-1130037-sתקן אריזות ראשוניות לתרופות, סעיף 7.1 – תכנון מימוש המוצר. התמקדות והרחבה נדרשת:

1) דרישות לעקביות ותיעוד תהליכי תכנון מימוש המוצר. 2) דרישות לבקרת דוגמאות מוצרים.

*חשוב לציין כי הערך נכתב כנקודות למחשבה ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי.