סביבת עבודה, תקן ISO15378 סעיף 6.4

תקן אריזות ראשוניות לתרופות, סעיף 6.4 – סביבת עבודה ו GMP לייצור, התמקדות והרחבה נדרשת:curves-1442541-s

1) דרישות סביבת העבודה.  2) דרישות מתועדות לניקיון, לבוש ובקרת גישה לאזורים.  3) הגדרת תנאי סביבת העבודה הנאותים ויישם מערכת ניתור ובקרה אפקטיבית. 4 ) שיטות למניעת זיהום ו/או סכנה לזיהום למניעת זיהום/סכנה לזיהום חומרי אריזה, סביבת האריזה או עובדים. 5) קלסיפיקציה של אזורים נקיים/חדרים נקיים.  6) בקרת סכנות זיהום.  7) זיהוי, ניתוח ובקרת סיכונים ממערכות עזר ומערכות מים ואנרגיה.  8) למידע נוסף, ראה תקן תשתיות PAS223 בויקי אינטגרטיבי.

*חשוב לציין כי הערך נכתב כנקודות למחשבה ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי.