הדרכות, תקן ISO15378 סעיף 6.2

תקן אריזות ראשוניות לתרופות, סעיף 6.2 – הדרכות, התמקדות והרחבה נדרשת:crowd-1380889-s

1) הוספת דרישה להדרכות הדרכות GMP חובה, כולל נושאי הדרכה ותדירות ביצוע.  2) דרישות להדרכות עובדים זמניים.  3) דרישות בנושא הכשרה של יועצים בתחום.  4) למידע נוסף ראה תקן תשתיות PAS223 בויקי אינטגרטיבי.

*חשוב לציין כי הערך נכתב כנקודות למחשבה ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי.