תחזוקה, תקן ISO15378 סעיף 6.5

תקן אריזות ראשוניות לתרופות, סעיף 6.5 – תחזוקה. התמקדות והרחבה נדרשת:mops-at-rest-1310922-s

1) דרישות נוספות לתחזוקה כולל תכנון, תיעוד, בקרת זיהומים, ניהול סיכונים בתחזוקה וולידציה, למידע נוסף – ראה תקן תשתיות PAS223 בויקי אינטגרטיבי.

*חשוב לציין כי הערך נכתב כנקודות למחשבה ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי.