מערכות ברקוד לבטיחות, תקן ISO15378 סעיף A3

1) דרישות ייעודיות ליישום מערכות ברקוד לזיהוי המוצר וסטאטוס השימוש שלו כולל נושאי התאמת הברקוד לדרישות לקוח/רגולציה רלוונטיות, תיקוף השיטה והציוד בהתאם לניהול סיכונים, אימות הברקוד וכד'. 2) דרישות ייעודיות לבקרה בתהליך כולל בדיקות "און-ליין", אימות תקינות ציוד הניטור, דרbarcode-130101-sישות ייעודיות לייצור בטכנולוגיית "reel-fed multi-lan" ,זיהוי סטאטוס אימות הברקוד. 3) ברקוד ל"נקודות המכירה" – כאשר ברקוד של "נקודות המכירה" ניכלל בעיצוב המוצר, יבוצע אימות מתועד לנכונות הברקוד במהלך הייצור. 4) דרישות ייעודיות לחומרים ומוצרים בגליל.

*חשוב לציין כי הערך נכתב כנקודות למחשבה ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי.