דרישות נוספות בתקן ISO15378 בנושאי ולידציה

הסעיפים ומהות הדרישות בנושאי ולידציה, אימות ותיקוף:

1) מדיניות: דרישות למדיניות בנושאי ולידציה וכלל תהליכי אימות ותיקוף. 2) תכנון ולידציות: דרישות לאופן תכנון הולידציות, מסמכי תוכניות, קריטריונים שיטות וכד'. 3) בקרת שינויים :דרישות לבקרת שינויים בנושאי הולידציות. 4) מעקב ביצוע: דרישות לתוכניות, מעקב ותיעוד ביצוע ולידציות, כולל סטאטוס. 5) סיכום והספקת מסקנות : דרישות לבחינת התוצאות והפקת המסקנות על עמידה/אי עמידה בדרישות. 6) תיקוף מתמשך: דרישות לתהליכי אימות ותיקוף מתמשכים ושמירת עדכניות הולידציות לאורך זמן. 7) למידע נוסף – ראה ולידציות בויקי אינטגרטיבי.grained-gears-2-with-focal-1395652-s

 *חשוב לציין כי הערך נכתב כנקודות למחשבה ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי.