אימות ותיקוף מערכת ניהול סיכונים, תקן ISO15378 סעיף C.3.8

סעיף C.3.8- אימות ותיקוף המערכת. מהות הדרישה:keyboard-with-sphere-1438726-s

הגדרת הדרישות היעודיות   1) לתיקוף המערכת ניהול הסיכונים.  2) לאימות יכולת המערכת למנוע את סיכונים.  3) לובדיקת אפקטיביות יישום הפעילות הנדרשת למניעת הסיכונים.

*חשוב לציין כי הערך נכתב כנקודות למחשבה ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי.