בקרת מדיה, תקן ISO15378 סעיף A1

דרישות נוספות בתקן ISO15378 בנושאי GMP להדפסה וברקוד. בקרת מדיה- סעיף A1large-format-printing-465060-s

1) דרישות ייעודיות לחזות (Print impression media) של חומר מודפס כולל נושאי זיהוי, עקיבות, אימות וכד'. 2) דרישות ייעודיות עבור בגלופות/"מסטר מקורי" כולל טיפול, שמירה, סלוק פסולים/פגי תוקף בגלופות, התייחסות במקרים של שימוש בסטים של גלופות/"מסטרי מקור" וכד'.

*חשוב לציין כי הערך נכתב כנקודות למחשבה ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי.