תהליכי הדפסה והעברה, תקן ISO15378 סעיף A2

סעיף A2 – תהליכי הדפסה והעברה (conversion). מהות הדרישה:

1) דרישות ייעודיות לסט-אפ כולל נושאי חומרים לביצוע הסט-אפ, החלפות גלופות/"מסטר מקור"/פלטות בהדפסה בסטים, החלפות אוטומטיות, דוגמאות הדפסה, פסולת סט-אפ, הדפסה בציוד היוצר העתקי פלטות מקור וכד'. 2) אם במהלך ההרצה נוצרת פלטת ממקור חדש (כגון בטכנולוגיות  re-stepping, "one-up" image) – ההרצה הקיימת תסתיים, + הפלטות יחשבו ויטופלו כפלטות מקור חדשות + המשך ההרצה תחשב באצוות הדפסה חדשה + שcnc-1323907-sמירת רשומות (ראה 4.2.4). 3) דרישות יעודיות בייצור אצוות למלאי. 4) דרישות ייעודיות להדפסה דיגיטלית כגון אבטחת מידע, מניעת שינויים לא מבוקרים, הוכחת קובץ מקור וכד'.

*חשוב לציין כי הערך נכתב כנקודות למחשבה ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי.