רכש, תקן ISO15378 סעיף 7.4

תקן אריזות ראשוניות לתרופות, סעיף 7.4- רכש. התמקדות והרחבה נדרשת:gearscape-1379263-s

1) דרישות נוספות לאישור ספקים בהתאם לרמות הסיכון. 2) דרישות נוספות לגבי בקרת קבלני משנה כולל יידוע לקוחות. 3) דרישות נוספות לרכש עבור ניהול האיכות, שירותי מעבדות ורכש שירותי ייעוץ. 4) דרישות נוספות בנושאי בטיחות כגון בקרת שינויים ברכש, בטיחות בדיגום הרכש, רמת זיהוי ועקיבות פריטי הרכש לאורך כל השלבים עד שיווק , ניהול סיכוי רכש. 5) דרישות ייעודיות לרכש במקרים של עבודה בחדרים נקיים, וייצור מוצרים שעוברים תהליכי סטריליזציה.

*חשוב לציין כי הערך נכתב כנקודות למחשבה ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי.