ניהול סיכונים דרישות כלליות, תקן ISO15378 סעיפים C1, C2

תקן אריזות ראשוניות לתרופות דרישות לניהול סיכונים

סעיף C.1 – כללי. מהות הדרישה: cranes-1005830-s

1) שיטה מתודולוגית לזיהוי, הערכה וניהול סיכונים בפיתוח, תכנון, ייצור ומסירה של אריזות ראשוניות.

סעיף C.2 – כללי. מהות הדרישה: 

1) דרישות להגדרות מדיניות בנושאי ניהול סיכונים כולל הסתברות, חומרה, סיכון קביל, היקף ביצוע ניהול סיכונים וכד'. 2) תהליך ניהול סיכונים כולל: סקר סיכונים, הערכת הסיכונים, בקרה/ניהול הסיכונים, הפחתת הסיכונים ובחינה מחודשת. כולל דרישות התיעוד.