בקרת סיכונים והפחתתם תקן ISO15378 סעיפים C.3.6 ו C.3.7

דרישות נוספות בתקן ISO15378 בנושאי ניהול סיכונים

סעיף C.3.6 – בקרת סיכונים. מהות הדרישה:

1) דרישות ייעודיות ליישום אמצעי בקרת סיכונים ומניעתם החל משלבי תכנון תהליכי הייצור, שלבי הייצור השונים, אימות ותיקוף האמצעים. 2) הגדרת "סיכון קביל" או במקרים בהם לא ניתן להפחית את הסיכון תהיה מנומקת ובמידת הצורך מוסכמת עם הלקוח.flying-kid-556830-s

סעיף C.3.7 – הפחתת סיכונים. מהות הדרישה:

1) דרישות יעודיות להגדרה והטמעת תהליכים להפחתת סיכונים.

*חשוב לציין כי הערך נכתב כנקודות למחשבה ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי.