שיפור מתמיד ופעולות מתקנות ומונעות, תקן ISO15378 סעיפים 8.5.1 ו 8.5.2

דרישות נוספות בתקן אריזות ראשוניות לתרופות בסעיפים:

8.5.1 – שיפור מתמיד. התמקדות והרחבה נדרשים:a-theme-of-growth-871026-s

1) הצעות לשינויים כחלק משיפור מתמשך ייעברו הערכה וניהול סיכונים.

סעיף 8.5.2 – פעולות מתקנות ומונעות.התמקדות והרחבה נדרשים:

1) דרישות ייעודיות לפעולות מתקנות בעקבות תלונות לקוח.

*חשוב לציין כי הערך נכתב כנקודות למחשבה ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי.